11 giờ 30 phút ngày 30- 4- 1975 ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook