Xác định bộ phận thứ hai trong tên các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook