"Để thuận tiện, mình vớ" />

"Để thuận tiện, mình vớ" />

Xác định loại trạng ngữ trong câu sau?"Để thuận tiện, mình với bạn nên đi chung xe."

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook