Ai là người Việt Nam đầu tiên được trao tặng giải thưởng Nobel về hòa bình năm 1973?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook