Ancol và phenol đều cho phản ứng với:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook