Ankan X có công thức cấu tạo là CH3 – CH(C2H5) – CH2 – CH(CH3) – CH3. Tên gọi của X theo IUPAC là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook