\(B = \tan {10^0}.\tan {80^0} - \tan {20^0}.\tan {70^0}.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook