Bào quan có chức năng thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm trong tế bào là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook