Bể đó chứa được số lít nước là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook