Biểu thức nào sau đây xác định độ tụ của thấu kính:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook