Bốn địa điểm trên đất nước ta lần lượt từ Nam lên Bắc là thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Vinh, Hà Nội. Nơi có 2 lần Mặt Trời đi qua thiên đình gần nhau nhất là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook