Brom đơn chất được điều chế trong phòng thí nghiệm và được bảo quản trong bình kín. Trạng thái của brom đơn chất ở điều kiện thường là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook