Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển từ lá về thân, rễ nhờ :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook