Các đối tượng địa lí thường được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook