Các đơn thức trong các biểu thức trên là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook