Các phương án sau, đâu là một mệnh đề đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook