Các prôtêin được vận chuyển từ nơi tổng hợp tới màng sinh chất trên

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook