Các tế bào sau trong cơ thể người, tế bào có nhiều lizôxôm nhất là tế bào

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook