Các vế câu trong câu ghép “Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo, vậy mà lá thì xanh mơn mởn, non tươi, dập dờn đùa với gió” được nối với nhau bằng cách nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook