Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết ngành nào sau đây không xuất hiện ở trung tâm công nghiệp Vinh?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook