Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết nhà máy thủy điện Bản Vẽ (320 MW) được xây dựng trên con sông nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook