Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, xác định các tuyến đường Bắc – Nam chạy qua vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook