Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết ở đồng bằng sông Cửu Long có các khu kinh tế ven biển nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook