Câu nào dưới đây là câu ghép?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook