" /> " />

Câu thơ nào nói lên sự gắn bó giữa cây dừa với gió ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook