Chất khí thải ra trong quá trình hô hấp của cây là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook