Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm nóng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook