Chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận được công việc đầu tiên này?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook