Cho 0,1 mol FeCl2 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook