Cho 100 ml NaOH 2M phản ứng hết với dung dịch NH4Cl dư thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook