Cho 7,2 gam kim loại M, có hóa trị không đổi trong hợp chất, phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn Y và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook