Cho $A$ là tập hợp các ước nguyên dương của $24,{\rm{ }}B$ là tập hợp các ước nguyên dương của $18$ . Xác định tính sai của các kết quả sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook