Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12 vào 8 lít dung dịch HCl có pH = 3 thu được dung dịch Y có pH = 11. Giá trị của a là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook