Cho $ABCDEF$ là hình lục giác đều. Hãy chọn câu sai:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook