Cho ba tập hợp:

\(M\): tập hợp các tam giác có \(2\) góc tù.

\(N\): tập hợp các tam giác có độ dài ba cạnh là ba số nguyên liên tiếp.

\(P\): tập hợp các số nguyên tố chia hết cho \(3\).

Tập hợp nào là tập hợp rỗng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook