Chọn loại biểu đồ thích hợp để thể hiện diện tích và độ " />
Chọn loại biểu đ ..." />
Chọn loại biểu đồ thích hợp để thể hiện diện tích và độ " />

Cho bảng số liệu:

Chọn loại biểu đồ thích hợp để thể hiện diện tích và độ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 1993 – 2014.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook