Cho \(BC = 9cm\) . Tính chu vi của tứ giác $EFGH$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook