Cho các nguyên liệu: (1) quặng sắt; (2) quặng boxit; (3) sắt thép phế liệu; (4) gang trắng, gang xám; (5) than cốc; (6) CaO; (7) SiO2; (8) không khí giàu O2; (9) nhiên liệu (dầu, khí đốt). Các nguyên liệu dùng để sản xuất thép là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook