Cho các nguyên tố R (Z = 8), X (Z = 9) và Y (Z = 16). Các ion được tạo ra từ nguyên tử các nguyên tố trên là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook