Cho các phàn ứng sau:

Biết X là hợp chất hữu cơ mạch hở, có công thức C4H6O5 . Cho 11,4 gam Z tác dụng với Na dư thì khối lượng muối rắn thu được là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook