Cho các phát biểu sau về lizoxom. Phát biểu nào sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook