Cho đồ thị hàm số $y = a{x^2} + bx + c\,$như hình vẽ.

Khẳng định nào sau đây là đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook