Cho etanol, phenol lần lượt tác dụng với Na, dung dịch NaOH, dung dịch Br2. Số phản ứng xảy ra là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook