Cho hàm số \(y = {2^{{x^2} - 3x}}\) có đạo hàm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook