Cho hàm số \(y = {e^{2x}} - x\). Chọn khẳng định đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook