Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại \[B,BC=a\]. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB và SC. Tính thể tích của khối cầu tạo bởi mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A.HKB.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook