Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Có bao nhiêu cạnh song song với cạnh $AB$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook