Cho hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng $a.$ Khi đó thể tích V  của khối lăng trụ trên là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook