Cho hình nón có đường kính đáy \(d = 10\,cm\) và diện tích xung quanh \(65\pi \,\left( {c{m^2}} \right)\). Tính thể tích khối nón.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook