Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo là $24\,cm$ và $10\,cm$ . Tính độ dài cạnh hình thoi.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook